SKG – CERTIFICATIE

Versterken marktpositie, digitale transformatie en advies bij fusie

Dé Nederlandse certificatie-instelling voor de bouw- en vastgoedsector

SKG-IKOB is een Nederlandse certificatie-instelling voor de bouw- en vastgoedsector. Ontstaan uit een fusie van 2 certificatie-instellingen, SKG en IKOB-BKB, met samen 50 jaar ervaring. Werkzaam voor producenten, leveranciers, uitvoerders en dienstverleners in de bouw en de gebouwde omgeving die zich aantoonbaar willen onderscheiden met een certificaat, keurmerk of label.

Voor 2014: SKG
Voor velen was SKG bekend vanwege de keuringssystematiek voor op sloten: de sterrenwijzer. Bekendheid omtrent alle andere certificatie- en keuringsmogelijkheden, bleef achter. Een stevigere positie in de markt tussen andere keuringsinstituten was hierbij een doelstelling. Daarnaast had men het gevoel dat certificaathouders online niet goed genoeg en overzichtelijk vindbaar waren.

Voor het realiseren van een stevigere marktpositie is er na een adviesbijeenkomst een strategie vastgelegd voor herpositionering. Uitkomsten hebben geresulteerd in nieuwe communicatiemiddelen, waaronder een website voorzien van een certificaten zoekmodule. Bij de totstandkoming van de zoekmodule hebben wij uitgebreid geadviseerd bij de automatisering van interne en certificatieprocessen. Dit is doorvertaald naar een gebruiksvriendelijke applicatie waar medewerkers intern certificaten kunnen invoeren en maken, en bezoekers deze extern kunnen raadplegen. Bij de strategie-ontwikkeling is er continu gereflecteerd aan de behoeftes van de doelgroepen.

BRANDINDUSTRY_website_skg_Testopstellingen-3-linksboven

Na 2014: Interne en externe transitie na fusie en procesoptimalisatie

In 2014 is SKG gefuseerd met IKOB-BKB (én dochterondeming SKW) tot SKG-IKOB Certificatie. Door deze fusie werd het dienstenpakket in één keer flink uitgebreid. De transitie naar één organisatie ging gepaard met diverse strategische vraagstellingen. Hoe kan er een gezamenlijke identiteit worden ontwikkeld zonder daarbij afbreuk te doen aan de bestaande merkwaarden? Hoe creëren we intern draagvlak zodat het merk van binnenuit wordt gedragen? Hoe bereiden we de markt voor op de veranderingen? Hoe richten we het achterland aan processen in na deze verandering? Samen met directie en MT is er invulling gegeven aan deze vraagstellingen en is er voor gekozen om over te gaan naar één merk.

Na de fusie is er gestart met de ontwikkeling van de nieuwe identiteit voor SKG-IKOB en is het verhaal aangescherpt. Tevens zijn de certificaten en relaties geïntegreerd in de zoekmodule.

SKGIKOB_portfolio_website
SKG_portfolio_certificaten

Middelen die zorgen voor awareness en kunnen dienen als sales tool bij het aanschrijven of bezoeken van relaties.

campagnes

 

strategie

 

design

 

digitalisering

 

contentontwikkeling

 

procesoptimalisatie

 

wilt u meer informatie en bent u nieuwsgierig geworden?

Maak een afspraak
serge_zww_klein_MG_2191

Serge van der Born

CEO / strategy director

serge@brandindustry.com

ruby_zww_klein_MG_2249

Ruby Dickhoff

B2B marketing adviseur

ruby@brandindustry.com

stanley_zww_klein_MG_2267

Stanley Janssen

B2B marketing adviseur

stanley@brandindustry.com

gerelateerde cases